KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)的所有權人共 453 筆商標,0 筆分類


註冊日期▼  | 專用期限

圖案 商標資訊

(文字:集思創未來)
集思創未來
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01918601
申請案號
105037916
代理人名
林志剛
註冊日期
2018-6-1
專用期限
2028-5-31
DEVICE
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01866549
申請案號
106010616
代理人名
林志剛
註冊日期
2017-9-1
專用期限
2027-8-31

(文字:LUMADA)
Lumada
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01817764
申請案號
105022178
代理人名
林志剛
註冊日期
2017-1-1
專用期限
2026-12-31

(文字:INTELLIGENT CARRY)
Intelligent Carry & device
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01514531
申請案號
100009106
代理人名
林志剛
註冊日期
2012-4-16
專用期限
2022-4-15

(文字:INTELLIGENT CARRY)
Intelligent Carry & device
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01514532
申請案號
100009108
代理人名
林志剛
註冊日期
2012-4-16
專用期限
2022-4-15

(文字:I-CARRY)
I-Carry
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01512448
申請案號
100009104
代理人名
林志剛
註冊日期
2012-4-1
專用期限
2022-3-31

(文字:STAR MOBILE)
Star Mobile
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01487781
申請案號
100019836
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2011-12-1
專用期限
2021-11-30

(文字:MENG MO)
Meng Mo
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01467516
申請案號
099043370
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2011-8-1
專用期限
2021-7-31

(文字:FINE-PLA)
FINE-PLA
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01461018
申請案號
099052982
代理人名
林志剛
註冊日期
2011-6-1
專用期限
2021-5-31

(文字:PLANTHI)
PLAntHI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01461019
申請案號
099052983
代理人名
林志剛
註冊日期
2011-6-1
專用期限
2021-5-31

(文字:EMIEW)
EMIEW
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01423298
申請案號
097019228
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2010-8-1
專用期限
2030-7-31

(文字:RUGGED SCINTI)
RUGGED SCINTI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01411979
申請案號
098035902
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2010-6-1
專用期限
2020-5-31
撤銷原因
到期消滅

(文字:昱)
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01411318
申請案號
096008449
代理人名
林志剛
註冊日期
2010-5-16
專用期限
2030-5-15

(文字:U-CHIP HIBIKI)
μ-Chip Hibiki
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01387325
申請案號
097044526
代理人名
陳長文 李文傑
註冊日期
2009-12-1
專用期限
2019-11-30
撤銷原因
到期消滅

(文字:HITACHI)
HITACHI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01386866
申請案號
098004037
代理人名
林志剛
註冊日期
2009-11-16
專用期限
2029-11-15

(文字:日立)
日立
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01386867
申請案號
098004039
代理人名
林志剛
註冊日期
2009-11-16
專用期限
2029-11-15
日立 MARK
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01386868
申請案號
098004040
代理人名
林志剛
註冊日期
2009-11-16
專用期限
2029-11-15
日立圖
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01360095
申請案號
097043269
代理人名
林志剛
註冊日期
2009-5-1
專用期限
2029-4-30

(文字:生活美學)
生活美學
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01353678
申請案號
096019666
代理人名
陳長文 李文傑
註冊日期
2009-3-16
專用期限
2019-3-15
撤銷原因
到期消滅
日立圖
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01277047
申請案號
096000879
代理人名
林志剛
註冊日期
2007-9-1
專用期限
2027-8-31

(文字:亞祿加)
亞祿加
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01278931
申請案號
095050741
代理人名
陳長文,李文傑
註冊日期
2007-9-1
專用期限
2017-8-31
撤銷原因
到期消滅

(文字:HITACHI)
HITACHI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01276551
申請案號
095060788
代理人名
林志剛
註冊日期
2007-8-16
專用期限
2027-8-15

(文字:U-CHIP)
μ-chip (logo)
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01260558
申請案號
092035765
代理人名
林志剛
註冊日期
2007-5-1
專用期限
2027-4-30

(文字:DIGITAL WOOO)
DIGITAL WOOO
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01183457
申請案號
094016217
代理人名
陳長文 李文傑
註冊日期
2005-12-1
專用期限
2015-11-30
撤銷原因
到期消滅

(文字:CHIP)
u-chip (logo)
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01148549
申請案號
092035766
代理人名
林志剛
註冊日期
2005-4-16
專用期限
2025-4-15

(文字:INSPIRE THE NEXT)
INSPIRE THE NEXT
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01138518
申請案號
089011377
代理人名
林志剛
註冊日期
2005-2-1
專用期限
2025-1-31

(文字:HITACHI)
HITACHI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01121476
申請案號
092054244
代理人名
林志剛
註冊日期
2004-10-1
專用期限
2024-9-30

(文字:日立)
日立
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01121477
申請案號
092054246
代理人名
林志剛
註冊日期
2004-10-1
專用期限
2024-9-30
Hitachi Device
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
01121478
申請案號
092054247
代理人名
林志剛
註冊日期
2004-10-1
專用期限
2024-9-30

(文字:HITACHI)
HITACHI
商標權人
日立製作所股份有限公司
KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI, LTD.)
地 址
日本
註冊編號
00187455
申請案號
091043806
代理人名
林志剛
註冊日期
2003-9-16
專用期限
2023-9-15台灣商標網

台灣商標網提供:商標查詢,商標檢索,商標註冊查詢,商標所有權人查詢,商標代理人查詢,商標圖案(中/英/日)查詢。

資料來源:經濟部智慧財產局公開資料

回報此頁面錯誤